DŮLEŽITÉ INFORMACE

Důležité informace pro pacienty

Konzultace je prvním a nutným krokem k přijetí do naší péče. Po případné domluvě, Vás čekají tyto kroky:

  • vyplnění dotazníku ohledně Vašeho zdravotního stavu;
  • klinické vyšetření;
  • OPG snímek a doplňující RTG snímky;
  • vyhodnocení zjištěného stavu a návrh léčby.

Velký důraz klademe na prevenci.
Nutnou součástí zubní péče u nás jsou pravidelné návštěvy dentální hygieny.
Pro úspěšnost léčby má klíčový význam Vaše spolupráce.
Návštěvy a kontroly neberte na lehkou váhu a s mimořádnou pečlivostí se věnujte každodenní hygieně dutiny ústní.

V současné době nové pacienty nepřijímáme.

Děkujeme za pochopení.